Uddan dig inden for softwareteknologi

Mange unge er rådvilde, når de skal vælge uddannelsesvej. Hvilken karrierevej skal man slå ind på? Og hvordan kan man ramme en uddannelse, der både giver adgang til gode og spændende jobs og til en personlig glæde, der går længere end til løn og arbejdsvilkår? Undersøgelser viser nemlig, at unge mennesker i dag søger andet end materiel tilfredsstillelse, når de søger jobs – de vil have en god work-life-balance og have plads til det hele menneske i deres liv og karriere.

Skal vi give et godt råd, vil det være at uddanne dig inden for it og teknologi. det giver gode karrieremuligheder og også muligheder for at finde en arbejdsplads, hvor der fokuseres på, at der også skal være plads til et liv uden for arbejdet. Mange virksomheder er således begyndt at tænke i 4-dages arbejdsuger i stedet for de traditionelle 5-dages uger.

RPA i rivende udvikling

Et af de spændende områder, som er i rivende udvikling inden for it og software, er den såkaldte RPA teknologi. RPA står for Robotic Process Automation, og hvis du uddanner dig inden for dette felt, vil du have store muligheder i mange typer af virksomheder. En af de etablerede leverandører inden for dette område er Precio Fishbone, som tilbyder denne teknologi til et marked, hvor det at kunne søge information og anvende den systematisk kan være forskellen på succes eller fiasko for en virksomhed. Med RPA er det en software, som afsøger et felt og uddrager information fra kilder og datamateriale, som så kan anvendes i andre sammenhænge. Det er kunstig intelligens på sin egen måde, som kan automatisere en række processer, som der ellers skulle bruges uanede menneskelige ressourcer til at gennemføre.

Vælger du at uddanne dig inden for dette felt, vil du både kunne komme til at arbejde konkret med et softwareprodukt, og du vil kunne komme til at arbejde med at udvikle softwaren – to forskellige vinkler på den samme sag.

De senere år har søgningen til it-uddannelser været i kraftig vækst, og der er ikke noget der tyder på, at denne vækst vil aftage. Så går du den vej, vil du både få en relevant uddannelse og muligheder for et godt og spændende arbejdsliv.